Την αυθαίρετη και νομικά έωλη κατηγοριοποίηση των πτυχιούχων ΤΕΙ που επιχειρείται με το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνει με ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Στην Υπ’ Αρ. 9332/27.4.2010 ερώτηση του αναφέρει ότι η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση δεν προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που είδε αυτές τις ημέρες το φως της δημοσιότητας, στο σκέλος που αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων», στις παραγράφους 2.δ) και 2.ε) εισάγεται μία αυθαίρετη κατηγοριοποίηση πτυχιούχων ΤΕΙ σε «πριν την υπαγωγή των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση» και σε «μετά την υπαγωγή των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση».
Είναι γνωστό ότι η νομική εισαγωγή των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με το Νόμο 2916/2001 και ολοκληρώθηκε με το Νόμο 3549/2007. Σε κανένα σημείο των Νόμων αυτών δεν υπάρχει πρόβλεψη κατηγοριοποίησης ή μεταβατικής περιόδου για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ, αντίθετα μάλιστα στο άρθρο 6 του Ν.2916/2001, στην παράγραφο 6.β) ορίζεται ρητά ότι δεν υφίσταται καμία διαφοροποίηση στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

1. Με βάση ποια νομοθεσία εισάγεται η κατηγοριοποίηση των πτυχιούχων ΤΕΙ σε «πριν» και σε «μετά» την ένταξη των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση;
2. Πως ακριβώς οριοθετεί το Υπουργείο Παιδείας την υπαγωγή των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση;
3. Πως αντιμετωπίζει το Υπουργείο την περίπτωση δύο πτυχιούχων ΤΕΙ, οι οποίοι μπήκαν μαζί σε ένα Τμήμα ΤΕΙ το 1997 και ο ένας πήρε πτυχίο τον Μάιο του 2001 ενώ ο δεύτερος πήρε πτυχίο τον Ιανουάριο του 2002;»