ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΡΩΤΗΣΗ


Προς : Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Διαχωρισμός Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε πριν και μετά το Νόμο 2916/2001»Στις 6 Απριλίου, δώσατε διά του Υφυπουργού κου Πανάρετου σε δημόσια διαβούλευση, ένα σχέδιο πλαισίου διαμόρφωσης ενός ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους μηχανικούς.
Στο σχέδιο αυτό κάνετε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των πτυχιούχων ΤΕΙ πριν και μετά το Νόμο 2916/2001.
Επίσης, στην πρότασή σας αντιμετωπίζετε τους Μεταπτυχιακούς τίτλους, το Μάστερ και το Διδακτορικό ως τίτλους που οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:


1. Πως διαχωρίζετε τους πτυχιούχους των ΤΕΙ σε πριν και μετά το Ν.2916/2001; Γιατί αγνοείτε την παράγραφο 6.β του άρθρου 6 του ίδιου Νόμου;
2. Πως ακριβώς θα γίνει ο διαχωρισμός των πτυχιούχων σε πριν και μετά το Νόμο; Δύο πτυχιούχοι που ενώ εισήχθησαν μαζί σε ένα ΤΕΙ το 1997, ο ένας πήρε πτυχίο το Μάιο του 2001 ενώ ο δεύτερος το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους θα έχουν πτυχία διαφορετικής αξίας;
3. Με βάση ποιο σκεπτικό οι Ακαδημαϊκοί τίτλοι Μάστερ και Διδακτορικό θα αντιμετωπίζονται πλέον ως Επαγγελματικοί;
4. Γιατί στην πρότασή σας τοποθετείτε τους αποφοίτους των ΙΕΚ ιεραρχικά υψηλότερα από τους αποφοίτους των ΤΕΙ;
5. Γιατί στην πρότασή σας δεν εντάσσετε σε καμία κατηγορία απονεμόμενων επαγγελματικών τίτλων τα πτυχία των ΤΕΙ (μετά το Ν.2916/2001 –σύμφωνα με την πρότασή σας-), εάν αυτά δε συνοδεύονται από Μάστερ ή Διδακτορικό;


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Οι Ερωτώντες Βουλευτές
18/04/2011

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ


ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ