ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β’ ΑΘΗΝΩΝ


Ερώτηση

Προς :Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Θέμα: Διακοπή εργασιών του έργου «Αθλητικοί και Πολιτιστικοί χώροι στο 6ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο Γλυφάδας»


Η διακοπή του έργου κατασκευής αθλητικών και πολιτιστικών χώρων στο 6ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο Γλυφάδας , έργο ουσιαστικής σημασίας για τους μαθητές, αλλά και γενικότερα για τους κατοίκους της Γλυφάδας, το οποίο αναβαθμίζει ποιοτικά την πολιτιστική και αθλητική ταυτότητα της πόλης, είναι αναιτιολόγητη.
Το έργο δημοπρατήθηκε τη 9/12/2008, έχοντας ως προϋπολογισμό μελέτης 5.042.016,81 ενώ η σύμβαση υπογράφηκε τη 18/03/2009, με ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης, σύμφωνα με τον ΟΣΚ, τη 17/04/2011. Ωστόσο τη 2/3/2011 κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω της αδυναμίας εξόφλησης από τον ΟΣΚ των εκτελεσμένων εργασιών. Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
• Σε ποιούς λόγους οφείλεται η αδυναμία χρηματοδότησης του έργου, η οποία οδήγησε στη διακοπή εργασιών κατασκευής των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων στο 6ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο Γλυφάδας;
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο ούτως ώστε να ξαναρχίσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής του έργου;
Ημερομηνία 26.4.2011

Ο ερωτών βουλευτής

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ