Ανακοίνωση του βουλευτή Β΄ Αθηνών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη:

«Ασάφειες και ανακρίβειες εξακολουθούν να προκύπτουν από τους χειρισμούς της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για τις επενδύσεις κ. Παμπούκη. Τελευταίο δείγμα αυτής της ασαφούς πολιτικής γύρω από το ζήτημα του Ελληνικού η απάντηση του κ. Παμπούκη ότι το σχέδιο ανάπτυξης θα παρουσιαστεί σύντομα.., ότι θα προσδιορίζει αξίες και χρήσεις χωρίς να περιλαμβάνονται τα αρχιτεκτονήματα.., καθώς και ότι συμβαλλόμενος με την Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα είναι ο κ. Acebillo, αλλά θα είναι η Barcelona Strategic Urban Systems, Δημόσιος Οργανισμός της Ισπανίας, στον οποίο εργάζεται ο κ. Acebillo… Ωστόσο, στο site της Barcelona Strategic Urban Systems ο κ. Acebillo αναφέρεται ως partner (μέτοχος) και όχι ως απλός εργαζόμενος, ενώ στο ίδιο το βιογραφικό του παρουσιάζεται ως ο founder (ιδρυτής) της εν λόγω εταιρείας.
Οι ασάφειες είναι τεράστιες και γεννούν νέα ερωτήματα. Συγκεκριμένα:
Ποιές κατευθύνσεις έχει δώσει το Υπουργείο Επικρατείας για το σχέδιο ανάπτυξης που προετοιμάζει ο κ. Acebillo; Ποιά είναι τα κριτήρια και πώς θα προσδιοριστούν οι αξίες και οι χρήσεις του Ελληνικού από τη στιγμή που δεν θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό τα αρχιτεκτονήματα; Τελικά γνωρίζει ο κ. Υπουργός ή όχι ποια είναι η ακριβής σχέση του κ. Acebillo με την Barcelona Strategic Urban Systems»;


Αθήνα 13.5.2011
Γραφείο Τύπου


Τη σχετική ερώτηση του κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στη Βουλή θα τη βρείτε στο %SitePath%/default.asp?siteID=1&pageid=3&tablepageid=5&langid=1&entryID=836