ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο μεγάλος ασθενής στη χώρα είναι η δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση έχει αποδειχθεί ως το τροχοπέδη της οποιασδήποτε αναπτυξιακής προσπάθειας, όχι γιατί οι άνθρωποι που την υπηρετούν δεν θέλουν, αλλά και γιατί οι δομές που έχουμε φτιάξει και το προσωπικό που έχουμε επιλέξει, μέσα από διαδικασίες μάλλον αδιαφανείς όλα αυτά τα χρόνια, δεν φαίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα κελεύσματα.
Κύριε Υπουργέ, προσωπικά με συγκλόνισε η ομολογία του κ. Βενιζέλου πριν από μερικές εβδομάδες σε επιτροπή της Βουλής, αμφισβητώντας έκθεση του ΣΔΟΕ και λέγοντας «ξέρετε, το ΣΔΟΕ δεν έχει ούτε το προσωπικό ούτε τις δομές να κάνει σοβαρούς ελέγχους». Αυτή η διαπίστωση, την οποία κάνουμε όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα, ότι τελικά η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε όλοι να λειτουργήσει, έχει μία ακόμη αιτία. Δεν είναι μόνο οι δομές. Δεν είναι μόνο ο γραφειοκρατικός γιγαντισμός, είναι και το θέμα των προσόντων των ανθρώπων που υπηρετούν τη δημόσια διοίκηση. Γι’ αυτό και εδώ και περίπου τριάντα χρόνια λειτουργεί στη χώρα μας η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, που ξεκίνησε με πολύ δειλά βήματα και στη συνέχεια στα πλαίσια ενός επεκτατισμού τέτοιου είδους σχολών φτιάξαμε και την Εθνική Σχολή για την τοπική αυτοδιοίκηση, λες και χρειαζόταν κάτι ιδιαίτερο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης έχει μείνει ουσιαστικά ανενεργή τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός την τελευταία διετία, ενώ είναι εμφανής η ανάγκη –ανάγκη την οποία καθιστούν ολοένα και περισσότερο πιο έντονη και οι δανειστές μας, η τρόικα, οι οποίοι επισκέπτονται και τον κύριο Υφυπουργό στο γραφείο του τακτικά- ότι χρειάζεστε σοβαρό προσωπικό.
Επιμένω στο ερώτημα που σας είχα καταθέσει, όχι γιατί έχω μία μονομανία, αλλά γιατί θέλω να σας επισημάνω ακριβώς την αναγκαιότητα να προχωρήσετε σε νέο διαγωνισμό, να λειτουργήσει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το προσωπικό που θα προσλαμβάνουμε από εδώ και πέρα στο δημόσιο, να είναι απόφοιτοι αυτής της Σχολής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πραγματικά σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Καλά κάνετε και αναδεικνύετε αυτό το θέμα.
Θέλω να θυμίσω ότι στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης λειτουργούσαν δύο Σχολές, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από τις Σχολές αυτές έχουν αποφοιτήσει 2.034 πτυχιούχοι, στελέχη υψηλής ποιότητας, αυξημένων προσόντων και ταχείας εξέλιξης, που έχουν παρακολουθήσει σύγχρονη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις.
Πρόσφατα, με το άρθρο 57 του ν.3966/2011, που ψηφίστηκε το Μάιο, έγινε η σύσταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η Σχολή αυτή διαδέχεται την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ενσωματώνει την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι στο εξής οι απόφοιτοι της ενιαίας πλέον Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, θα στελεχώνουν τόσο τις υπηρεσίες του δημοσίου όσο και τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης.
Αυτή η προγραμματισμένη αλλαγή, η οποία καθυστέρησε να ψηφιστεί από τη Βουλή, ήταν η αιτία που δεν έγινε ο διαγωνισμός το 2010 για σπουδαστές της Σχολής. Ο διαγωνισμός, όμως, θα διεξαχθεί εντός του 2011 μόλις ολοκληρωθεί ο διορισμός του νέου διοικητικού συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου τροποποιήθηκε πρόσφατα. Και είναι ειλημμένη πολίτικη απόφαση σας βεβαιώνω, να γίνει ο διαγωνισμός.
Αυτός ο προγραμματισμός που σας δίνω, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στις 28 Ιουλίου 2011 –πρόσφατα- εστάλη εγκύκλιος σε όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να προσδιοριστούν οι θέσεις, στις οποίες θα διοριστούν οι απόφοιτοι της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.
Το σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή -όπως ρωτάτε- δεν έχει τροποποιηθεί. Θα γίνει όπως μέχρι τώρα γινόταν, με ενοποιημένη βέβαια διαδικασία, διότι πλέον έχουμε μία Σχολή αντί για δύο. Θα εφαρμοστούν δηλαδή τα άρθρα 17 και 18 του Προεδρικού Διατάγματος 57/2007. Το είδος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης της Σχολής γνωρίζετε ότι αποσκοπεί και πράγματι παρουσιάζει στελέχη που προορίζονται για θέσεις ευθύνης σε φορείς του δημοσίου. Σας λέω ότι αυτά είναι στελέχη με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που διέπονται από ειδικό καθεστώς που προβλέπεται από τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.
Έτσι, οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών, έχουν ταχύτερη εξέλιξη στα κλιμάκια της διοικητικής ιεραρχίας και ειδικές ρυθμίσεις όπως ο εισαγωγικός βαθμός «Β», ο υπολογισμός του χρόνου φοίτησης στη Σχολή ως πλεονάζον στο βαθμό «Β» και η προσμέτρηση για τους αριστούχους ενός επιπλέον έτους στο βαθμό αυτό και η επιπλέον μοριοδότηση τους κατά την κρίση για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό που έχει αποφοιτήσει από τις σχολές αυτές. Το προσωπικό αυτό αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο με σκοπό τη βελτίωση και την προαγωγή της δημόσιας διοίκησης.
Αν χρειαστεί, θα επανέλθω στη δευτερολογία μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την ενδελεχή απάντησή σας και χαίρομαι που είναι μέσα στους προγραμματισμούς του Υπουργείου να προκηρύξετε το διαγωνισμό έστω και καθυστερημένα μέσα στο 2011. Εγώ θα σας θυμίσω μόνο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πριν κερδίσει τις εκλογές του 2009 είχε επισκεφθεί την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κάνοντας λόγο για την αναβάθμιση και του προσωπικού αλλά και της ποιότητας και του τρόπου εισαγωγής νέων στελεχών στο δημόσιο τομέα.
Επίσης θα επισημάνω ότι σήμερα μέσα από το φάσμα που καλύπτει την ανεργία των πτυχιούχων όλων των σχολών και μέσα από το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν και βιώνουν χιλιάδες νέοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν στο ιδιωτικό τομέα να γίνεται σωρεία απολύσεων και τη σταθερότητα την οποία δίνει μία εξέλιξη στο δημόσιο τομέα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων. Αυτή τη στιγμή πάνω από πέντε χιλιάδες νέοι πτυχιούχοι -οι οποίοι ενδεχομένως έχουν και κάποια εργασιακή εμπειρία και κάποιους μεταπτυχιακούς τίτλους- θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρη και η λογική της πολιτείας πώς θα προχωρήσει και πώς θα λειτουργήσει από δω και πέρα η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουμε φέτος διαγωνισμό και του χρόνου ξανασκεφτόμαστε, αλλά πώς θα μπει πραγματικά σε μία ρότα λειτουργίας με τακτικές εξετάσεις σε τακτικό χρονικό διάστημα ώστε και το Δημόσιο να επανδρώνεται σωστά με στελέχη που πρέπει και οι νέοι που θέλουν να υπηρετήσουν τη «ραχοκοκαλιά» του δημόσιου τομέα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και υψηλών διοικητικών αρμοδιοτήτων, να μπορούν να το κάνουν.
Θα ήθελα να σας επισημάνω, κύριε Υπουργέ, ότι θεωρώ πως θα μπορούσατε πραγματικά αναβαθμίζοντας και τη λειτουργία της σχολής να δημιουργήσετε αυτή τη νέα γενιά και να μην χρησιμοποιούμε πλέον μεθόδους για την επιλογή προσωπικού στο Δημόσιο που «πληγώνουν» όπως η μέθοδος που έχει επιλεγεί το τελευταίο διάστημα για τους δήμους μέσα από μη κυβερνητικές οργανώσεις και αμφιλεγόμενα «παράθυρα» για να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες που έχουν σε προσωπικό, πράγμα για το οποίο σας καταγγέλλει και η ομοσπονδία των υπαλλήλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να απελευθερώσουμε και να επανδρώσουμε το Δημόσιο με στελέχη υψηλής αξίας που μπορούν να προσφέρουν και θα εντάσσονται μέσα στη διοικητική δομή και δεν θα τους έχουμε σε μία δεύτερη κλίμακα εκτός διοικητικής δομής υψηλά αμειβόμενους, χωρίς όμως να τους θεωρούμε και πρώτης τάξεως υπαλλήλους, όπως πολλές φορές συμβαίνει και παραγνωρίζονται στελέχη τα οποία υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής οι οποίοι, παρότι έχουν υψηλό βαθμό, δεν αναλαμβάνουν αντίστοιχες διοικητικές ευθύνες γιατί το γραφειοκρατικό σύστημα τους απορρίπτει.
Χαίρομαι όμως που στις δικές σας προτεραιότητες είναι να προκηρύξετε αυτό το διαγωνισμό μέσα στο 2011.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ρόβλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, πράγματι η πρόθεση του Πρωθυπουργού και οι εντολές του προς εμάς είναι να αναβαθμίσουμε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο οποίο υπάγεται και η Εθνική Σχολή. Προτρέχω να σας πω ότι το αναβαθμισμένο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα έχει και ένα ρόλο στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ακριβώς με σκοπό την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι η δημόσια διοίκηση είναι ένα από τα βασικά «εργαλεία» για την αντιμετώπιση της κρίσης. Είτε μιλάμε για ανάπτυξη, είτε μιλάμε για έσοδα, είτε μιλάμε για περιορισμό δαπανών, όλα αυτά γίνονται από ανθρώπους. Οι πολιτικές αποφάσεις και η πολιτική βούληση δεν αρκούν. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να τους ενεργοποιήσουμε. Πρέπει αυτή η δημόσια διοίκηση που κάποιοι τη χαρακτηρίζουν «τροχοπέδη» εμείς να αποδείξουμε ότι μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη.
Εν πάση περιπτώσει, ας θυμηθούμε ότι και στο παρελθόν –και όχι μόνο στην Ελλάδα- οι μεγάλες κρίσεις αντιμετωπίστηκαν κυρίως από μια σωστή, αποτελεσματική και εργατική δημόσια διοίκηση και φιλοδοξούμε έτσι να γίνει και η δική μας.
Σας ευχαριστώ.