ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Τον Οκτώβριο του 2011 επαναλήφθηκε το φαινόμενο, που «καθιερώθηκε» εδώ και περίπου ένα χρόνο, η μη δηλαδή εμπρόθεσμη καταβολή του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στους δικαιούχους του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας. Με ανακοίνωσή του μάλιστα το Μ.Τ.Σ, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς και πιθανολογείται κατ’ εκτίμηση για μετά την 17η Οκτωβρίου.
Για πρώτη φορά όμως τον τρέχοντα Οκτώβριο δεν καταβλήθηκε έγκαιρα ούτε η οικονομική ενίσχυση, που καταβάλλει στους μερισματούχους του και το ΕΚΟΕΜΣ, η πληρωμή του οποίου έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε χρόνο μετά την 21η Οκτωβρίου. Μάλιστα με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, που υπεγράφη την 21-9-2011, αναπροσαρμόζεται-απομειούται κατά 10% περίπου ο υπολογισμός της δικαιούμενης οικονομικής ενίσχυσης και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την 1-1-2011, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τον μηδενισμό σχεδόν του βοηθήματος του ΕΚΟΕΜΣ μηνός Οκτωβρίου 2011.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Για ποιόν λόγο καθυστερεί συστηματικά εδώ και ένα χρόνο περίπου η εμπρόθεσμη καταβολή του μερίσματος του Μ.Τ.Σ στους δικαιούχους του;
2. Ποιος λόγος επέβαλλε την απομείωση της οικονομικής ενισχύσεως του ΕΚΟΕΜΣ και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2011;
3. Τι σκέφτεται να πράξει το Υ.ΕΘ.Α για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος βιωσιμότητας του Μ.Τ.Σ., γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την μελλοντική καταβολή μερίσματος από το Μ.Τ.Σ. και της οικονομικής ενισχύσεως από το ΕΚΟΕΜΣ;


Ο ερωτών βουλευτής

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ