ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΜΙΛΤΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Β΄ ΑΘΗΝΩΝ


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους κ. Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας
Θέμα : Κοστοβόρα μετάβαση Πρωθυπουργού και Υπ. Οικονομικών
στις Βρυξέλλες.


Στην 352 Μ.Μ.Υ.Π. ανήκουν δύο αεροσκάφη τύπου EMBRAER και ένα τύπου GULFSTREAM, τα οποία επανδρώνονται από προσωπικό της Πολ. Αεροπορίας, έχει δε ως αποστολή την μεταφορά των υψηλών προσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Όπως είναι φυσικό και ευνόητο την περίοδο που διάγουμε η χρήση των προαναφερόμενων ιπταμένων μέσων από την πολιτική ηγεσία της χώρας θα έπρεπε να γίνεται μόνον σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις.
Αντ’ αυτού την εβδομάδα από 21 έως 27 Οκτωβρίου τ.ε. στα πλαίσια των προγραμματισμένων συσκέψεων των Υπουργών Οικονομικών και των Πρωθυπουργών της Ε.Ε., προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, τόσον ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, όσον και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησαν για τις μεταβάσεις τους στις Βρυξέλλες τα δύο αεροσκάφη EMBRAER της 352 Μ.Μ.Υ.Π., την στιγμή που υπάρχουν καθημερινές πτήσεις των ελληνικών αεροπορικών εταιριών προς τις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα ο μεν Υπουργός Οικονομικών μετέβη στην Βελγική πρωτεύουσα με το ένα από τα αεροσκάφη EMBRAER την 21η Οκτωβρίου και επέστρεψε την 27η Οκτωβρίου, ο δε πρωθυπουργός με το άλλο EMBRAER μετέβη στις Βρυξέλλες την 22α Οκτωβρίου, επέστρεψε από εκεί την 24η του μηνός και ταξίδεψε και πάλι στην έδρα της Ε.Ε. την επομένη 25η Οκτωβρίου, επιστρέφοντας από εκεί την 27η Οκτωβρίου. Καθ΄ όλα τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα παραμονής του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών στις Βρυξέλλες, τα δύο αυτά αεροσκάφη παρέμειναν εκεί, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός με τα έξοδα της μετάβασης, της επιστροφής και της εκεί παραμονής τόσον των αεροσκαφών, όσον και των πληρωμάτων τους. Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας:
Για ποιόν λόγο δεν χρησιμοποίησαν για τις μετακινήσεις τους στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών τα προγραμματισμένα δρομολόγια αεροπορικών εταιριών, αλλά προτίμησαν την κοστοβόρο λύση της χρήσεως των κρατικών αεροσκαφών της Πολ. Αεροπορίας;
Με ποιο ποσό επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός από την χρήση των αεροσκαφών EMBRAER από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών για το διάστημα από 21 έως 27 Οκτωβρίου τ.ε.;

Ο ερωτών βουλευτής
Ημερομηνία 31 – 10 – 2011

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης