Άρθρο για τον νέο επενδυτικό νόμο στην "Εφημερίδα των Συντακτών"

Στο παρελθόν η χώρα μας, κατά τις δεκαετίες ’50 και ’60, είχε μετατραπεί σε υποδοχέα επενδύσεων και γνώριζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ως συνέπεια του φιλικού και σταθερού πλαισίου που είχε διαμορφώσει για την προσέλκυση επενδύσεων. Θεμέλιο για την ανάπτυξη αυτή υπήρξε η διάταξη του Συντάγματος του 1952 και οι θεσμικές εγγυήσεις που παρείχε για την προστασία των επενδύσεων. Άρα η ιστορία μπορεί να μας διδάξει ότι όταν είχαμε επιτυχή παραδείγματα νόμων αλλά και βούλησης να διαμορφώσουμε ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων, πετυχαίναμε πάντα. Αυτό ακριβώς επιχειρείται ξανά με τον νέο επενδυτικό νόμο, να παρέχουμε δηλαδή το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσα από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και την προσέλκυση επενδύσεων.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση έθεσε με μια σειρά ενεργειών τις βάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Ο μεγάλος και άμεσος κίνδυνος της κατάρρευσης αποφεύχθηκε, το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ απομακρύνθηκε και η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται σταδιακά. Τώρα πλέον, είναι απαραίτητο, αλλά και εφικτό, να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν: αποτελεσματικό κράτος, φιλικό προς τους πολίτες και την επιχειρηματικότητα, σύγχρονες υποδομές και ανοικτές, ανταγωνιστικές αγορές. Στόχος είναι η Ελλάδα να αποτελέσει πάλι χώρα μεγάλων επενδύσεων.

Ο νέος επενδυτικός νόμος συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που δεν θα προσφέρει απλά θέσεις εργασίας, που ξέρουμε όλοι πόσο απαραίτητες είναι, αλλά και την ανάδειξη των προτεραιοτήτων μας που είναι η στήριξη του ιδιωτικού τομέα, η τόνωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της καινοτομίας, η μείωση της γραφειοκρατίας και τελικά, η ίδια η αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, των νέων επιστημόνων μας.

Ο επενδυτικός νόμος επιφέρει αλλαγές σημαντικές για την πολυπόθητη επιστροφή στην ανάπτυξη απαντώντας σε ένα κύριο και διαχρονικό έλλειμμα, που το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με την ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα και είναι η έλλειψη ταχύτητας. Ταχύτητα στις αποφάσεις, ταχύτητα στις άδειες, ταχύτητα στην χρηματοδότηση και φυσικά διασφάλιση της διαφάνειας που εποπτεύεται από κρατικούς μηχανισμούς ενός «ευέλικτου» κράτους, που εγγυάται και παρεμβαίνει επιφέροντας ισορροπία και όχι εμπόδια στους υποψήφιους επενδυτές.

Ο επενδυτικός νόμος προβλέπει την σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, υπηρεσία μίας στάσης, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις Στρατηγικών Επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα συγκεντρωθεί στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων το σύνολο των αρμοδιοτήτων σχετικών με τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, με σκοπό την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων. Δημιουργεί δηλαδή ένα κρατικό «one stop shop» που θα αμείβεται για τις υπηρεσίες του, ενώ, καταργεί την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών με την έκδοση μίας «πολυάδειας».

Λύνει επιτέλους μία χρόνια εκκρεμότητα αφού δίνει τη δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει, άλλωστε, σε όλες τις γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Ισπανία και έχει στόχο την τόνωσης της βυθισμένης αγοράς ακινήτων από κεφάλαια Ρώσων, Κινέζων και Αράβων επενδυτών που ενδιαφέρονται για παραθεριστική κατοικία.

Παράλληλα, μία ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία που εισάγει ο νόμος είναι η δημιουργία της «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δημόσιων ακινήτων μεταβιβάζονται σε μία εταιρεία ώστε να αξιοποιηθούν, να τους δοθούν προστιθέμενη αξία και να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες . Για τον σκοπό αυτό έχω προτείνει, μάλιστα, τη συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης των όμορων δήμων. Μία πρόταση που έγινε δεκτή από τους εκπροσώπους των ΟΤΑ και οι εκπρόσωποι τους θα συμμετάσχουν στη διοίκηση της εταιρείας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως, ότι για να φέρει αποτελέσματα αυτός ο Νόμος θα πρέπει η διοίκηση να αξιοποιήσει τα εργαλεία που της δίνονται διότι αλλιώς θα κινδυνεύσει να μείνει ως μία ωραία σκέψη αποτυπωμένη στο χαρτί. Η άμεση στελέχωση της Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και η άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων που θα στηθούν απέναντι της θα αποτελέσει την επόμενη πρόκληση της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση εθνικός μας στόχος πρέπει να είναι η στήριξη αυτής της προσπάθειας για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων.