Μ. Βαρβιτσιώτης: Με την εθελοντική συνεισφορά της Ελληνικής Ναυτιλίας στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τόσο των πλοίων υπό ελληνική σημαία, αλλά και των ελληνόκτητων πλοίων υπό ξένη σημαία, η Ελληνική Ναυτιλιακή Οικογένεια δείχνει το μέγεθος της Εθνικής ευθύνης την οποία αισθάνεται.


Εμείς θα διατηρήσουμε τη στενή συνεργασία που έχουμε με το ναυτιλιακό κόσμο, πιστεύοντας πάντοτε ότι στις στιγμές της κρίσης, η θάλασσα ήταν η φυσική διέξοδος για την Ελλάδα, το φυσικό της άνοιγμα προς τον κόσμο και, βέβαια, το στήριγμά της στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων.


Αυτή η σημερινή υπογραφή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, τον κ. Αντώνη Σαμαρά και τον Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπροσωπώντας όλο το ναυτιλιακό κόσμο, τον κ. Θεόδωρο Βενιάμη, του Συνυποσχετικού, δείχνει ότι η Ελληνική Ναυτιλία στέκεται στην κρίσιμη στιγμή και συνεισφέρει στη δύσκολη στιγμή που περνάει ο Τόπος.