Με σημερινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, επιλύεται το χρόνιο ζήτημα της λεμβολόγησης σκαφών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Η απόφαση αυτή του κ. Βαρβιτσιώτη, διευκολύνει τη μεγαλύτερη εθελοντική ομάδα της κοινωνίας των πολιτών, στην άσκηση της καθημερινής της αποστολής. Πιο συγκεκριμένα, προσθέτει ειδική ρύθμιση στο Γενικό Κανονισμό Λιμένων, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) όλα τα μικρά σκάφη που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Παράλληλα, ορίζει ως απαραίτητες προϋποθέσεις την πλήρη δήλωση των στοιχείων των σκαφών αυτών στις Λιμενικές Αρχές, καθώς και την τήρηση όλων των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και των λοιπών υποχρεώσεων έναντι του νόμου.

Σημειώνεται ότι με την απόφαση αυτή, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων αποδεσμεύεται από μια χρόνια γραφειοκρατική αγκύλωση, που αποτελούσε, καθημερινά, αποτρεπτικό παράγοντα στη ναυτική εκπαίδευση των μελών της και την πρώτη επαφή τους με το θαλάσσιο στοιχείο.

«Σήμερα,  είναι ημέρα γιορτής για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, γιατί, χάρη στην απόφασή σας αυτή, επιλύεται ένα χρόνιο θέμα, αυτό του ‘Λεμβολογίου’ του Σ.Ε.Π.» , τονίζει χαρακτηριστικά το διοικητικό συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε σήμερα  στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. «Η απόφασή σας αυτή, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε υπό τη σκέπη της Πολιτείας το έργο μας για τα παιδιά και τους νέους», καταλήγει συγκεκριμένα.