Την παροχή προστασίας στους ναυτικούς του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου Πηνελόπη Α αποφάσισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη για καταβολή μισθών και τροφοδοσία, εξαντλώντας, παράλληλα, κάθε νομική δυνατότητα από πλευράς Υπουργείου για επίλυση του ζητήματος.

        Η απόφαση αυτή, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προβλέπει την πλήρη καταβολή των αποδοχών τριών μηνών από το ΝΑΤ, έναντι των καθυστερημένων βασικών  μισθών και επιδομάτων. Το ύψος των αποδοχών αυτών εναρμονίζεται με το αντίστοιχο  που καθορίζουν οι οικείες συλλογικές συμβάσεις. 

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, τόσο μέσω της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας, όσο και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, έχει προβεί σε συνεχείς διοικητικές παρεμβάσεις για την επίλυση του ζητήματος. Επιπρόσθετα, έχει καλέσει επανειλημμένως την εταιρεία του πλοίου να αναλάβει ενέργειες προς εκπλήρωση του συνόλου των οικονομικών της υποχρεώσεων έναντι  των μελών του πληρώματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη σκοπιμότητα της ομαλής διεξαγωγής των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που εξυπηρετεί το πλοίο.