Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Διοικήσεων και των Λιμενικών Αρχών υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, προωθώντας το, παράλληλα, προς υπογραφή και από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Στο σχέδιο αυτό, προϊόν μελέτης και διαβούλευσης με τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,  περιλαμβάνονται παρεμβάσεις  που αποτελούν στην πράξη τον πρώτο συνολικό  εξορθολογισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος από το 1927, όταν και δημιουργήθηκε. Ο  κ. Βαρβιτσιώτης, σημείωσε αναφορικά:«Το Λιμενικό Σώμα προσφέρει καθημερινά πολλές και σημαντικές υπηρεσίες στην Πατρίδα. Σήμερα, κάνουμε πράξη μια σημαντική μεταρρύθμιση που διευκολύνει το έργο του και προσαρμόζει τη δομή του  στις σύγχρονες , αυξημένες προκλήσεις».

Ειδικότερα, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας σε ακριτικά σημεία και τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων μας, συστήνεται Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος Β.Α. Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Με γνώμονα την αμεσότητα  στη συνεννόηση μεταξύ των μονάδων, επίσης, συστήνεται Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής και Κορινθίας, με έδρα τον Πειραιά, καθώς και Περιφερειακή Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης, που θα εδρεύει στην Καβάλα. Επιπρόσθετα, και  για την καλύτερη εποπτεία του παραγόμενου έργου, μεταφέρεται η έδρα της Περιφερειακής Διοίκησης Ηπείρου και Ιονίου από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα. Σημειώνεται δε, ότι ένας σημαντικός άξονας των ρυθμίσεων του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που έχει ήδη ανακοινώσει ο κ. Βαρβιτσιώτης, είναι η αποκέντρωση των δράσεων και η παράλληλη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Σε ό,τι αφορά τη νέα διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών,  βασικά κριτήρια των παρεμβάσεων του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου  ήταν η ορθολογικότερη κατανομή των δυνάμεών στην Επικράτεια, ο καλύτερος σχεδιασμός της δράσης των μονάδων, μέσω της διοικητικής υπαγωγής μικρότερων σε μεγαλύτερες, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, από τις 217 Λιμενικές Αρχές, δημιουργούνται 179.

Πιο συγκεκριμένα, διατηρούνται τα 18 υφιστάμενα Κεντρικά Λιμεναρχεία, αυξάνονται σε 45 τα Λιμεναρχεία από τα 34 υπάρχοντα, ενισχύονται σε 73 τα Λιμενικά Τμήματα από τα 34 που υφίστανται, ενώ περιορίζονται σε 43  οι Λιμενικοί Σταθμοί από τους 107 που είναι μέχρι σήμερα. Στη νέα διάρθρωση δεν περιλαμβάνονται Υπολιμεναρχεία, ενώ, για τη μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών σε ορισμένες περιοχές, προβλέπεται η ίδρυση Λιμενικών Φυλακίων.

Σημειώνεται ότι από τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση προκύπτει  εξοικονόμηση πόρων,  παραπάνω από 500.000 ευρώ ετησίως. Κυρίως, όμως, με τη μεταρρύθμιση αυτή, εξοικονομούνται για επιχειρησιακές ανάγκες περίπου 700 άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι αποδεσμεύονται από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που αποτελούσαν μέχρι σήμερα τροχοπέδη στην άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων στις περιοχές τους.