Τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ στον τομέα του πυλώνα «Θάλασσα», παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σήμερα στο Ζάππειο, σε ενημερωτική συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Η παρουσίαση εκ μέρους του κ. Βαρβιτσιώτη έγινε στο πλαίσιο της θεματικής συνάντησης «Ανθρώπινη Κινητικότητα – Δικαιοσύνη – Εσωτερικές Υποθέσεις» και η συμμετοχή του υπουργείου Ναυτιλίας στο συγκεκριμένο θεματικό πάνελ έγινε λόγω της αυξανόμενης πίεσης που δέχεται η Ελλάδα και συνάμα η Ευρώπη, από τα θαλάσσια σύνορά της.

        Ο Υπουργός Ναυτιλίας, κατά την παρουσίαση του, αρχικά τόνισε τη σημασία του Πυλώνα «Θάλασσα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι, «Οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη. Tο θαλάσσιο εμπόριο, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 90% του συνολικού εμπορίου μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και σε ποσοστό 40% του εμπορίου εντός της Ένωσης, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την οικονομία και ευημερία της Ε.Ε».

Στη συνέχεια ο κ. Βαρβιτσιώτης στάθηκε στη συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας στο σύνολο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αναφέροντας ότι «Η Ελληνική Ναυτιλία κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο από τη στιγμή  που εκπροσωπεί το 15% της παγκόσμιας ναυτιλίας και το 40% της Ευρωπαϊκής.Ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετρά 1386 πλοία με συνολική καταγεγραμμένη χωρητικότητα 72.6 εκατ. DWT, κατέχοντας την 7η θέση παγκοσμίως με σχεδόν 4.73% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Επιπλέον, περίπου το 7.3% του συνόλου των σκαφών παγκοσμίως ελέγχονται από ελληνικά συμφέροντα  και 6.1% των πλοίων της γραμμής. Ο στόλος της Ελληνικής ναυτιλίας  είναι ένα μοναδικά επιτυχημένο, φωτεινό σημάδι, της ελληνικής οικονομίας».

   Ο κ. Βαρβιτσιώτης ανέλυσε τις πολιτικές προτεραιότητες που θα διατρέξουν οριζόντια, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, τον πυλώνα «Θάλασσα». Συγκεκριμένα ανέφερε τη Διαφύλαξη και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, την έμφαση στη «Γαλάζια Ανάπτυξη» ως ευρωπαϊκή στρατηγική, τη Ναυτική Απασχόληση, την Έρευνα και Καινοτομία στη Θάλασσα, τη Νησιωτικότητα, τη Λιμενική Πολιτική, την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Διασυνοριακή συνεργασία και τη Διαχείριση των Αυξανόμενων Μεταναστευτικών Ροών στα Θαλάσσια Σύνορα.

   Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης στο θέμα της μετανάστευσης από τα θαλάσσια σύνορα, που ήταν άλλωστε και η κεντρική θεματική της συνάντησης. «Η μετατόπιση της μεταναστευτικής πίεσης στα θαλάσσια σύνορα και τα πρόσφατα δυστυχήματα στη θάλασσα θέτουν, πλέον, την ανάγκη χάραξης μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής έναντι της παράνομης μετανάστευσης.Η γεωπολιτική αστάθεια σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αυξάνουν αυτήν την πίεση ακόμη περισσότερο και δημιουργούν μία επιπρόσθετη πρόκληση»,σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ναυτιλίας. Υπογράμμισε, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι το δόγμα που υπηρετεί πιστά το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα είναι «Καμία ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο στη Θάλασσα» και με μοναδικό γνώμονα αυτό η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί και πρέπει να ενταθεί.

   Παράλληλα ο Υπουργός Ναυτιλίας και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του, παρουσίασε στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη γεωμετρική αύξηση του φαινομένου. Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι από τον Αύγουστο του 2012 έως και το Δεκέμβριο 2013 (17 μήνες) σε 14 διαφορετικά νησιά, των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης παράλληλα,  εντοπίστηκαν 10.902 υπήκοοι τρίτων χωρών (ΥΤΧ) και 152 διακινητές σε 615 περιστατικά. Επίσης σε 113 περιστατικά διασώθηκαν 3.120 πρόσωπα.Ως μία λύση στο πακέτο δράσεων που πρέπει να προωθηθούν ο κ. Βαρβιτσιώτης ανέφερε την «Task Force Mediterranean», που εποπτεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όπως τόνισε «μπορεί και πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών που επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη θάλασσα».

   Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, όπως τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης, το Υπουργείο Ναυτιλίας θα προωθήσει μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που θα απαντούν σε αυτές τις προτεραιότητες. «Η πρόταση Οδηγίας για τον Θαλάσσιο εξοπλισμό, η πρόταση Κανονισμού για την πολυετή χρηματοδότηση της EMSA, η πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την  πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων και η πρόταση Οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και η πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση κοινών αρχών που θα διέπουν τις κοινές επιχειρήσεις του Frontex, είναι κάποιες από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούμεως Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ»υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης παρουσίασε ένα βίντεο που απεικόνιζε την πολυδιάστατη αποστολή του Λιμενικού Σώματος, που επιχειρεί καθημερινά στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και παράλληλα της Ευρώπης.

 

Παρατίθεται το link από το βίντεο που παρουσίασε ο κ. Βαρβιτσιώτης στους Ευρωπαίους δημοσιογράφους:

https://www.youtube.com/watch?v=GQUnNNXCsgA