κανονισμός

Kύρωση Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
16. 1. 2015
Σκοπός του Κανονισμού είναι η οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και ενεργειών που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιχειρήσεων και την επιτυχία των αποστολών της.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ