ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Μεταναστευτικό: Αλλαγή Πολιτικής χθες!
21. 3. 2016
Η χώρα οφείλει και πρέπει να αλλάξει πολιτική χθες! Η νέα μεταναστευτική πολιτική πρέπει να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση: Να στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι «failed state», αλλά ένα οργανωμένο ευρωπαϊκό κράτος που ξέρει και να προστατεύει τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά και να τηρεί ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων, όπως αρμόζει δηλαδή σε μία χώρα που αποτελεί κοιτίδα...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ